Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 13:18)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 06:53)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.07.2021 11:34)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 13:26)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 07:56)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.07.2021 11:28)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 08:01)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.07.2021 12:51)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 09:54)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 08:00)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 07:57)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 12:50)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 14:00)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 15:05)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 10:02)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 14:08)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 13:12)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 09:59)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 14:09)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 10:48)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.07.2021 12:15)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.07.2021 12:05)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 17:23)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.07.2021 11:46)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 07:50)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 08:00)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.07.2021 13:44)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 14:26)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 07:10)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 06:56)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.07.2021 19:43)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 12:30)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 10:15)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 07:51)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 10:13)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 15:18)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 08:04)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 07:45)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2021 11:21)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.07.2021 20:09)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 08:02)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 08:03)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 06:54)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције