Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2021 09:30)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 13:12)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.04.2021 08:22)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 05:49)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 13:01)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 09:09)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 17:35)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.04.2021 09:18)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 08:53)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.04.2021 10:10)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.04.2021 12:43)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 13:10)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 12:09)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 16:08)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2019 17:58)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.04.2021 13:06)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.04.2021 12:28)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 08:21)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.04.2021 10:47)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 12:46)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.04.2021 20:55)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.04.2021 10:32)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 11:02)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.04.2021 12:36)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 11:48)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.04.2021 18:38)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.03.2021 11:43)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 10:09)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2021 19:27)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 14:58)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.04.2021 10:20)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 13:06)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 14:22)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 08:22)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 13:54)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.04.2021 09:57)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.03.2021 07:11)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.04.2021 11:40)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 13:34)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.02.2021 15:10)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2021 21:59)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције